Utställare i Greenhouse 2024

Greenhouse, den internationella plattformen för up-and-coming formgivare på Stockholm Furniture Fair, fungerar som en språngbräda för morgondagens formtalanger. 2024 ställde sammanlagt 32 formgivare och 22 designskolor från 22 olika länder ut. Utställarna 2024 utmärkte sig genom sin höga nivå av nyfikenhet och utforskande kreativitet.

Andr Atelier

Atelier Jun

Bursell/Svedborg

Bursell / Svedborg

Cardostudio

Christoph Hauf

Dain DD

Erco Lai

FAKT

Gestalt Studios

Gilan Design

Hana Hillerova

Hemtools

IAAI Studio

Junyi Lyu

Ko Jubilo

Koya / Balogh

Koya / Balogh

Laura Casañas Maya

Malva Office

MoCollection

Nanna Wensaas

NE Collective

reggyyy

Sophie Jungkvist

Studio Birtane

Studio Edvin Klasson

Studio Hanna Whitehead

Studio McKenzie

Studio Shueiyuan

Tang Badham

Triple Bottom Line

WA+CH

Yann Design Studio

Intresserad av att ställa ut i Greenhouse?

Ansökningsperioden pågår till och med 16 september 2024.